Translate

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Η Ιστορία των σύγχρονων ηλεκτρολόγων

Ποιοι είμαστε και ποιος ο σκοπός μας
Οι σύγχρονοι ηλεκτρολόγοι είναι μια μη επαγγελματική (προς το παρόν) ομάδα η οποία αποτελείτε από δύο μαθητευόμενους ηλεκτρολόγους. Σκοπός μας είναι να προωθήσουμε τον κλάδο μας μέσα από τις γνώσεις μας και τις δουλειές μας. Στην ομάδα είναι μέλη τα παρακάτω άτομα:


            Πρόδρομος Σφαιρόπουλος και Αλέξανδρος Δούκας

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Ρελέ διαρροής (Αντιηλεκτροπληξιακός)

Στις σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση ρελέ διαρροής. Υπάρχουν μονοφασικά ρελέ διαρροής (Εικόνα 1) και τριφασικά ρελέ διαρροής (Εικόνα 2).


Εικόνα 1






                                                                  Εικόνα 2



Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Διόρθωση συντελεστή ισχύος

       Εισαγωγή στην διόρθωση του συντελεστή ισχύος

 Μια ηλεκτρική εγκατάσταση αποτελείτε από πολλούς καταναλωτές. Κάποιοι από αυτούς είναι ωμικοί και κάποιοι επαγωγικοί. Κάθε καταναλωτής πρέπει την ηλεκτρική ενέργεια που του παρέχει το δίκτυο να την μετατρέπει σε χρήσιμο έργο με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Στο εναλλασσόμενο ρεύμα γνωρίζουμε τρία είδη ισχύος: Την φαινόμενη ισχύ, την πραγματική ισχύ και την άεργη ισχύ. Στους ωμικούς καταναλωτές έχουμε πλήρη μετατροπή της φαινόμενης ισχύος σε πραγματική. Στους επαγωγικούς όμως καταναλωτές, όπως οι κινητήρες, οι μετασχηματιστές, τα κλιματιστικά συστήματα κ.α δεν γίνεται το ίδιο. Γιατί οι επαγωγικοί καταναλωτές χρησιμοποιούν και αυτοί πραγματική ισχύ αλλά και άεργη για των σχηματισμό των μαγνητικών τους πεδίων.

Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Ηλεκτρολογικό εργαστήριο (Πρόδρομος)

Γεια σας, θα σας ξεναγήσω στο εργαστήριο μου.
Όπως κάθε μαθητευόμενος ηλεκτρολόγος ή και επαγγελματίας ηλεκτρολόγος που ενδιαφέρεται και ασχολείται με το επάγγελμα χρειάζεται για την δικιά του βοήθεια και εργασία ένα εργαστήριο. Έτσι έχω και εγώ. Το σπίτι του παππού μου το οποίο νοικιάζει αλλά προς το παρόν δεν μένει κανείς το χρησιμοποιώ (μόνο έναν χώρο) για ηλεκτρολογικό εργαστήριο. Μέσα στα χρόνια έχω αγοράσει διάφορα πράγματα αλλά και ότι βρίσκω το κρατάω. Και έτσι έχω στήσει ένα καλό σχετικά (για τις ανάγκες μου) εργαστήριο. Ο μπαμπάς μου που είναι επιπλοποιός μου έχει κάνει τα έπιπλα αυτά.

Αυτό το εργαστήριο μου είναι πολύ χρήσιμο. Και ότι θέλω να κάνω πάνω στην δουλειά μου το κάνω εκεί. Στην παρακάτω εικόνα θα δείτε κάποια σημεία του εργαστηρίου μου.


Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Σφάλματα Μετρήσεων

 Κάθε φορά που γίνεται μία μέτρηση με κάποιο όργανο στο εργαστήριο υπάρχει μια κάποια αναπόφευκτη και ποσοτικά εκφρασμένη έλλειψη ακρίβειας. Η θεωρία σφαλμάτων μελετά τρόπους για τον ακριβή προσδιορισμό της ακρίβειας μέτρησης η ισοδύναμα τον ακριβή προσδιορισμό του σφάλματος.
Ο όρος σφάλμα χρησιμοποιείται εδώ με την στατιστική έννοια του σφάλματος, δηλαδή με την έννοια της στατιστικής απόκλισης, και όχι με την έννοια του "μη-ορθού" ή του "λάθους". Το σφάλμα ορίζεται ως η έλλειψη ακρίβειας που υπάρχει αναγκαστικά στις μετρήσεις και στα όργανα και μεθόδους μέτρησης. Αν υπάρχουν πολλοί παράγοντες σφάλματος, τότε ως σφάλμα μέτρησης ορίζεται το μεγαλύτερο σφάλμα.

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Ηλεκτρολόγος μηχανικός (αγγλ. electrical engineer) είναι o επαγγελματίας μηχανικός ο οποίος ασχολείται με τις τεχνολογικές εφαρμογές του ηλεκτρισμού, της ηλεκτρονικής και του ηλεκτρομαγνητισμού, όπως και κάθε ανάλογα καταρτισμένος επιστήμονας. Η επιστήμη ηλεκτρολόγου μηχανικού(επίσης ηλεκτρική εφαρμοσμένη μηχανική, ή ηλεκτρολογία) ασχολείται με τα μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικά συστήματα και προβλήματα όπως η μετάδοση ισχύος και ο έλεγχος μηχανών, κατ' αντιδιαστολή με τη συγγενή επιστήμη ηλεκτρονικού μηχανικού που εξετάζει τα μικρής κλίμακας ηλεκτρονικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και των τηλεπικοινωνιακών συσκευών. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί πραγματεύονται συνήθως τη διαβίβαση της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι ηλεκτρονικοί ασχολούνται κυρίως με την αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας για να διαβιβάσουν πληροφορίες.

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Κανόνες του Κίρχωφ

Εκτός από τον νόμο του Ωμ που είναι πολύ διαδεδομένος και χρήσιμος υπάρχουν και δυο άλλοι νόμοι οι οποίοι είναι εξίσου χρήσιμοι. Και αυτοί είναι οι νόμοι του Κίρχοφ που είναι οι εξής:
Πρώτος Νόμος του Κίρχωφ
Έστω ένας κόμβος στον οποίο εισρέει και εξέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον θεωρούμε ως ετερόσημες τις τιμές των εντάσεων ανάλογα με το αν εισρέουν ή εκρέουν από τον κόμβο. Από την αρχή διατήρησης του φορτίου προκύπτει ότι το αλγεβρικό άθροισμα όλων τω εντάσεων των ρευμάτων που εισρέουν και εκρέουν από τον κόμβο ισούται με μηδέν. Με άλλα λόγια όσο φορτίο έρχεται συνολικά στον κόμβο ταυτόχρονα φεύγει από τον κόμβο, ο κόμβος δε συσωρεύει ούτε χάνει ηλεκτρικό φορτίο. Ισοδύναμη έκφραση του κανόνα είναι και η εξής:
Το άθροισμα των εντάσεων του ηλεκτρικού ρεύματος που εισέρχονται στον κόμβο Σ(Ιεισερχόμενο) ισούται με το άθροισμα των εντάσεων που εξέρχονται από τον κόμβο Σ(Ιεξερχόμενο).