Translate

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Διόρθωση συντελεστή ισχύος

       Εισαγωγή στην διόρθωση του συντελεστή ισχύος

 Μια ηλεκτρική εγκατάσταση αποτελείτε από πολλούς καταναλωτές. Κάποιοι από αυτούς είναι ωμικοί και κάποιοι επαγωγικοί. Κάθε καταναλωτής πρέπει την ηλεκτρική ενέργεια που του παρέχει το δίκτυο να την μετατρέπει σε χρήσιμο έργο με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Στο εναλλασσόμενο ρεύμα γνωρίζουμε τρία είδη ισχύος: Την φαινόμενη ισχύ, την πραγματική ισχύ και την άεργη ισχύ. Στους ωμικούς καταναλωτές έχουμε πλήρη μετατροπή της φαινόμενης ισχύος σε πραγματική. Στους επαγωγικούς όμως καταναλωτές, όπως οι κινητήρες, οι μετασχηματιστές, τα κλιματιστικά συστήματα κ.α δεν γίνεται το ίδιο. Γιατί οι επαγωγικοί καταναλωτές χρησιμοποιούν και αυτοί πραγματική ισχύ αλλά και άεργη για των σχηματισμό των μαγνητικών τους πεδίων.

Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Ηλεκτρολογικό εργαστήριο (Πρόδρομος)

Γεια σας, θα σας ξεναγήσω στο εργαστήριο μου.
Όπως κάθε μαθητευόμενος ηλεκτρολόγος ή και επαγγελματίας ηλεκτρολόγος που ενδιαφέρεται και ασχολείται με το επάγγελμα χρειάζεται για την δικιά του βοήθεια και εργασία ένα εργαστήριο. Έτσι έχω και εγώ. Το σπίτι του παππού μου το οποίο νοικιάζει αλλά προς το παρόν δεν μένει κανείς το χρησιμοποιώ (μόνο έναν χώρο) για ηλεκτρολογικό εργαστήριο. Μέσα στα χρόνια έχω αγοράσει διάφορα πράγματα αλλά και ότι βρίσκω το κρατάω. Και έτσι έχω στήσει ένα καλό σχετικά (για τις ανάγκες μου) εργαστήριο. Ο μπαμπάς μου που είναι επιπλοποιός μου έχει κάνει τα έπιπλα αυτά.

Αυτό το εργαστήριο μου είναι πολύ χρήσιμο. Και ότι θέλω να κάνω πάνω στην δουλειά μου το κάνω εκεί. Στην παρακάτω εικόνα θα δείτε κάποια σημεία του εργαστηρίου μου.


Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Σφάλματα Μετρήσεων

 Κάθε φορά που γίνεται μία μέτρηση με κάποιο όργανο στο εργαστήριο υπάρχει μια κάποια αναπόφευκτη και ποσοτικά εκφρασμένη έλλειψη ακρίβειας. Η θεωρία σφαλμάτων μελετά τρόπους για τον ακριβή προσδιορισμό της ακρίβειας μέτρησης η ισοδύναμα τον ακριβή προσδιορισμό του σφάλματος.
Ο όρος σφάλμα χρησιμοποιείται εδώ με την στατιστική έννοια του σφάλματος, δηλαδή με την έννοια της στατιστικής απόκλισης, και όχι με την έννοια του "μη-ορθού" ή του "λάθους". Το σφάλμα ορίζεται ως η έλλειψη ακρίβειας που υπάρχει αναγκαστικά στις μετρήσεις και στα όργανα και μεθόδους μέτρησης. Αν υπάρχουν πολλοί παράγοντες σφάλματος, τότε ως σφάλμα μέτρησης ορίζεται το μεγαλύτερο σφάλμα.
Η απόκλιση του σφάλματος από την πραγματική τιμή που θέλουμε να μετρήσουμε περιορίζει την ακρίβεια της μέτρησης. Η ακρίβεια της μέτρησης είναι μέτρο της ποιότητάς της. Γενικά, χρειάζεται προσοχή κατά τη μέτρηση και κατανόηση του πειράματος και της θεωρίας στην οποία στηρίζεται. Κατά την καταγραφή της εκτιμώμενης πραγματικής τιμής χρειάζεται να αναφέρεται και η ακρίβειά της. Αυτό γίνεται με τον προσδιορισμό της ακρίβειας σε μονάδες της τιμής και με την αναγραφή του δεξιά της τιμής συνοδευόμενο με το διπλό πρόσημο ±. Για παράδειγμα η τιμή (14±1) m σημαίνει πως εκτιμώμενη πραγματική τιμή είναι τα 14 μέτρα με ακρίβεια 1 μέτρου. Η ακρίβεια μπορεί να γίνει εμφανής και στις γραφικές παραστάσεις.
Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η αρχή της απροσδιοριστίας αναφέρεται σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις σφαλμάτων, αφού συσχετίζει τις ακρίβειες δύο μεγεθών. Η σημασία του σφάλματος είναι τέτοια που μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα του πειράματος. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου στην έκλειψη ηλίου παρατηρήθηκε το φαινόμενο της κάμψης του φωτός, αλλά αργότερα το αποτέλεσμα αμφισβητήθηκε, γιατί το σφάλμα ήταν αρκετά μεγάλο για να εξαχθεί το συμπέρασμα.

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Ηλεκτρολόγος μηχανικός (αγγλ. electrical engineer) είναι o επαγγελματίας μηχανικός ο οποίος ασχολείται με τις τεχνολογικές εφαρμογές του ηλεκτρισμού, της ηλεκτρονικής και του ηλεκτρομαγνητισμού, όπως και κάθε ανάλογα καταρτισμένος επιστήμονας. Η επιστήμη ηλεκτρολόγου μηχανικού(επίσης ηλεκτρική εφαρμοσμένη μηχανική, ή ηλεκτρολογία) ασχολείται με τα μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικά συστήματα και προβλήματα όπως η μετάδοση ισχύος και ο έλεγχος μηχανών, κατ' αντιδιαστολή με τη συγγενή επιστήμη ηλεκτρονικού μηχανικού που εξετάζει τα μικρής κλίμακας ηλεκτρονικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και των τηλεπικοινωνιακών συσκευών. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί πραγματεύονται συνήθως τη διαβίβαση της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι ηλεκτρονικοί ασχολούνται κυρίως με την αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας για να διαβιβάσουν πληροφορίες.

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Κανόνες του Κίρχωφ

Εκτός από τον νόμο του Ωμ που είναι πολύ διαδεδομένος και χρήσιμος υπάρχουν και δυο άλλοι νόμοι οι οποίοι είναι εξίσου χρήσιμοι. Και αυτοί είναι οι νόμοι του Κίρχοφ που είναι οι εξής:
Πρώτος Νόμος του Κίρχωφ
Έστω ένας κόμβος στον οποίο εισρέει και εξέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον θεωρούμε ως ετερόσημες τις τιμές των εντάσεων ανάλογα με το αν εισρέουν ή εκρέουν από τον κόμβο. Από την αρχή διατήρησης του φορτίου προκύπτει ότι το αλγεβρικό άθροισμα όλων τω εντάσεων των ρευμάτων που εισρέουν και εκρέουν από τον κόμβο ισούται με μηδέν. Με άλλα λόγια όσο φορτίο έρχεται συνολικά στον κόμβο ταυτόχρονα φεύγει από τον κόμβο, ο κόμβος δε συσωρεύει ούτε χάνει ηλεκτρικό φορτίο. Ισοδύναμη έκφραση του κανόνα είναι και η εξής:
Το άθροισμα των εντάσεων του ηλεκτρικού ρεύματος που εισέρχονται στον κόμβο Σ(Ιεισερχόμενο) ισούται με το άθροισμα των εντάσεων που εξέρχονται από τον κόμβο Σ(Ιεξερχόμενο).
Σ(Ιεισερχόμενο)=Σ(Ιεξερχόμενο)
Αν οριστεί οτι το ρεύμα που εισέρχεται στον κόμβο έχει θετικό πρόσημο και αυτό που εξέρχεται αρνητικό (ή αντίστροφα) ο κανόνας μπορεί να εκφραστεί ως εξής: Σ(Ιολ)=0 . 
Δεύτερος Νόμος του Κίρχωφ
Έστω ένας βρόχος, δηλαδή ένα κλειστό υποκύκλωμα, σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Διασπάμε το βρόχο σε επιμέρους κλάδους και υπολογίζουμε τη διαφορά δυναμικού στον κάθε κλάδο. Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας προκύπτει ότι το άθροισμα όλων των διαφορών δυναμικού στους επιμέρους κλάδους ενός βρόχου ισούται με μηδέν δηλαδή Σ(ΔV)=0. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει τρόπος σε έναν κλειστό βρόχο να δημιουργήσουμε ηλεκτρικό πεδίο τέτοιο, ώστε να εξαναγκάσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα να διαρέει από ένα σημείο του σε ένα άλλο. Το ρεύμα σε ένα κλειστό κύκλωμα αναγκαστικά διαρέει με μία συγκεκριμένη φορά.

Πηγή: Βικιπαίδεια

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Λαμπτηρες φθορισμου και πυρακτωσης

Οι λαμπτηρες φθορισμου ειναι οι λαμπτηρες της διπλανης εικονας. Ειναι λαμπτηρες εκκενωσης ατμων υδραργυρου χαμηλης πιεσης με τοιχωματα καλυμμενα απο φθοριζουσα ουσια. Στα ακρα τους βρισκονται δυο ηλεκτροδια. Οταν στον λαμπτηρα ασκηθει η καταλληλη τιμη τασης στο εσωτερικο του λαμπτηρα προκαλειται εκκενωση αεριου απο την οποια παραγεται υπεριωδης ακτινοβολια. Για την μετατροπη της αορατης ακτινοβολιας σε ορατη η εσωτερικη επιφανεια του γυαλινου σωληνα καλυπτεται με φθοριζουσες ουσιες οι οποιες εχουν την ιδιοτητα να μετατρεπουν την υπεριωδη ακτινοβολια σε ακτινοβολιες του ορατου φασματος.

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Υποχρεωσεις του Ηλεκτρολογου Εγκαταστατη

Υποχρεώσεις Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου προς τον καταναλωτή σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Π.Δ 108/2013 και έλεγχοι τήρησης των υποχρεώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας
Μετά την έκδοση του ΠΔ 108/2013, με το Άρθρο 12 καθορίζονται σειρά νέων υποχρεώσεων των εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων προς τον καταναλωτή στον οποίο θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Συγκεκριμένα με το Άρθρο 12 του ΠΔ 108/2013 ορίζονται οι παρακάτω νέες υποχρεώσεις του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου:
Άρθρο 12 – Παράγραφος 2:  Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών σε Ε.Η.Ε για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα.
Άρθρο 12 – Παράγραφος 3: Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται εντός ενός (1) μηνός από τον αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ του ΠΔ 108/2013. Η ΥΔΚΕ παραδίδεται στο μελετητή της εγκατάστασης αν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και καταχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 11, Παρ.2 του Ν.3982/2011 & Άρθρο 2 του Ν.4483/1965). Η ΥΔΚΕ εκδίδεται υποχρεωτικά από τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο σε όλες τις περιπτώσεις είτε αρχικής Ε.Η.Ε, είτε τροποποίησης της Ε.Η.Ε, είτε επισκευής της Ε.Η.Ε, κ.λπ. ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν απαιτείται η Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965.