Translate

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Φούρνος μικροκυμάτων

Ø Εισαγωγή

 Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι μία ηλεκτρική συσκευή που χρησιμοποιείται για την παρασκευή γευμάτων ή την θέρμανση τροφίμων μέσω διηλεκτρικής θέρμανσης. Χρησιμοποιεί ακτινοβολία μικροκυμάτων για να διεγείρει (με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας) μόρια νερού και άλλων πολωμένων μορίων μέσα στο τρόφιμο όπως θα πούμε και παρακάτω. Αυτή η διέγερση είναι αρκετά ομοιόμορφη ώστε να θερμαίνεται σε όλο τον όγκο του τροφίμου, ένα χαρακτηριστικό που δεν υπάρχει σε καμία άλλη μέθοδο θέρμανσης τροφίμων. Οι φούρνοι μικροκυμάτων θερμαίνουν τα τρόφιμα γρήγορα και αποδοτικά, όμως δεν τα ψήνουν όπως κάνουν οι παραδοσιακοί φούρνοι. Αυτό τους καθιστά ακατάλληλους για προετοιμασία συγκεκριμένων τροφίμων.


Ø Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (Εικόνα 1)

 Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα παράγονται κυρίως από  ταλαντούμενα ηλεκτρικά δίπολα. Σήμερα  γνωρίζουμε ότι συνδέονται με ένα πλήθος φυσικών φαινομένων όπως είναι η αποδιέγερση των ατόμων, οι πυρηνικές διασπάσεις κ.α. Έτσι καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο εύρος συχνοτήτων η οποία ονομάζεται ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ονομάζεται το εύρος της περιοχής συχνοτήτων που καλύπτουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα εκτείνεται θεωρητικά από σχεδόν μηδενικές συχνότητες έως το άπειρο. Με βάση κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες.
Αυτές είναι:
α) Τα ραδιοκύματα, 
β) Τα μικροκύματα, 
γ) Η υπέρυθρη ακτινοβολία, 
δ) Η ορατή ακτινοβολία (φως), 
ε) Η υπεριώδης ακτινοβολία, 
στ) Οι ακτίνες Χ και 
ζ) Οι ακτίνες γ.Εικόνα 1

Ø Τα μικροκύματα

 Τα μικροκύματα είναι ένα μέρος μιας μεγαλύτερης κατηγορίας ακτινοβολίας, τα ραδιοκύματα και καλύπτουν το φάσμα συχνοτήτων μεταξύ 0.3 GHz έως 300 GHz. Διαδίδονται ευθύγραμμα, όπως ακριβώς και το φως. Όταν προσπέσουν πάνω σε διάφορες επιφάνειες, ανακλώνται. Μπορούν να διέρχονται από τα σύννεφα, την ομίχλη, τη θάλασσα, ακόμα και την ιονόσφαιρα, όπου άλλα κύματα είτε ανακλώνται είτε απορροφώνται σημαντικά. Χρησιμοποιούνται για τις τηλεπικοινωνίες, στην ιατρική (διαθερμίες υψηλής συχνότητας), στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις (κάμινοι υψηλής συχνότητας) και στα ραντάρ. Τα μικροκύματα μπήκαν στην καθημερινή μας ζωή και στα σπίτια μας με τους φούρνους μικροκυμάτων, οι οποίοι μπορούν να θερμάνουν φαγητά, καθώς η ακτινοβολία αυτή απορροφάται από τις τροφές και τις θερμαίνει. Η ακτινοβολία μπορεί να είναι ή ιοντίζουσα ή μη ιοντίζουσα. Η ιοντίζουσα ακτινοβολία περιλαμβάνει την κοσμική ακτινοβολία, τις ακτίνες Χ και τις ακτινοβολίες α, β και γ ραδιενεργού διάσπασης. Η ακτινοβολία γ είναι ακτινοβολία εξαιρετικά υψηλής συχνότητας. Οι ενέργειες των φωτονίων της είναι πολύ υψηλές. Λόγω της υψηλής ενέργειας προκαλούν τις ακτίνες γ που παράγονται από ραδιενεργούς πυρήνες και από αστέρια στο διάστημα. Έχει υψηλά επίπεδα ενέργειας και χαρακτηρίζεται με τον όρο «ιοντίζουσα», διότι προκαλεί ιοντισμό της ύλης, δηλαδή (με επιστημονική ορολογία) το φωτόνιό της διαθέτει τέτοια ενέργεια, ώστε μπορεί να εκδιώξει ένα ηλεκτρόνιο από ένα άτομο της ύλης. Όταν αυτό συμβαίνει σε άτομα του σώματος μας, τότε μπορεί να προκληθεί βλάβη στο DNA κάποιων κύτταρων με άμεσες ή μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία μας. Η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι χαμηλής συχνότητας ακτινοβολία και ως εκ τούτου δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να προκαλέσει ιοντισμό άρα και βλάβη στα κύτταρα. Το τμήμα του φάσματος, που ονομάζουμε μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, μπορεί να διαιρεθεί: στα χαμηλής συχνότητας ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, τα οποία παράγονται από τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τις ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσης, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ και στα υψηλής συχνότητας πεδία ή πεδία ραδιοσυχνοτήτων, τα οποία παράγονται από τα ραντάρ, τις εγκαταστάσεις ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης, τα κινητά τηλέφωνα, τους σταθμούς βάσης κινητών επικοινωνιών, τα συστήματα επαγωγικής θέρμανσης, τα αντικλεπτικά συστήματα κλπ. Με βάση κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία διαιρείται επίσης σε επιμέρους ζώνες. Αυτές είναι τα ραδιοκύματα , τα μικροκύματα, η υπέρυθρη ακτινοβολία, η ορατή ακτινοβολία (φως), η υπεριώδης ακτινοβολία, οι ακτίνες Χ και οι ακτίνες γ. Τα μικροκύματα είναι επικίνδυνα αν έρθουν σε επαφή με τον άνθρωπο (καταστρέφουν κύτταρα). Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν είναι επικίνδυνα για το φαγητό μας! (Δηλαδή να το αλλοιώσουν ή να μείνει "ακτινοβολία" στο φαγητό μας ή κάτι τέτοιο).

Ø Η ιστορία του φούρνου μικροκυμάτων

 Η θέρμανση τροφίμων από ακτινοβολία μικροκυμάτων ανακαλύφθηκε τυχαία την δεκαετία του 1940. Ο Πέρσι Σπένσερ (Percy Spencer), ένας αυτοδίδακτος μηχανικός έφτιαχνε μάγνητρα για ραντάρ ως εργαζόμενος της εταιρίας Raytheon. Καθώς εργαζόταν σε ένα ενεργοποιημένο ραντάρ παρατήρησε πως μία σοκολάτα που είχε στην τσέπη του άρχισε να λιώνει. Το ραντάρ είχε λιώσει την σοκολάτα μέσω μικροκυμάτων. Υπέθεσε τότε, ότι η αιτία του φαινομένου ήταν η ακτινοβολία των μικροκυμάτων του μάγνητρου! Απορημένος και με διάθεση να «φωτίσει» το μυστήριο, πήρε μία σακούλα με καλαμπόκι και την τοποθέτησε μπροστά στη συσκευή του ραντάρ. Με έκπληξη παρατήρησε ότι το καλαμπόκι άρχισε να σκάει και να γίνεται ποπ-κόρν. Κάλεσε τότε τους συναδέλφους του και επανέλαβε το πείραμα με ένα αυγό, το οποίο «έσκασε» κυριολεκτικά πάνω σε έναν από αυτούς. Η Raytheon βλέποντας την εφεύρεση αυτή, κινήθηκε γρήγορα να την κατοχυρώσει ώστε να προχωρήσει στην κατασκευή του πρώτου εμπορικού φούρνου μικροκυμάτων. Στο περίπου βέβαια: ο πρώτος από αυτούς, ήταν κυριολεκτικά ένα τέρας, περίπου δύο μέτρα ύψος και με τελική τιμή πώλησης 5.000 δολάρια! Στη δεκαετία του ’70, όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα μικροκύματα στο μαγείρεμα. Το 1976, ο φούρνος μικροκυμάτων έγινε μια από τις πιο συνηθισμένες οικιακές συσκευές στις ΗΠΑ (υπήρχε στο 60% των νοικοκυριών). Είχε δημιουργηθεί μια αναπτυσσόμενη αγορά. Αυτό που κάποτε θεωρείτο πολυτέλεια, έγινε προσιτό σχεδόν σε όλους τους Αμερικανούς. Σήμερα η συνήθεια να μαγειρεύει κανείς το φαγητό του με μικροκύματα έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ø Η Δομή του φούρνου μικροκυμάτων και η αρχή λειτουργίας του

 Ένας φούρνος μικροκυμάτων αποτελείται από:
· έναν μετασχηματιστή υψηλής τάσης
· ένα μάγνητρο κενού, (παράγει τα μικροκύματα)
· Ένα κύκλωμα ελέγχου του μάγνητρου
· Ένα κυματοδηγό (διάταξη εστίασης της ακτινοβολίας)
· Έναν θάλαμο θέρμανσης τροφίμων.
 Ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί ακτινοβολώντας μη ιονίζουσα ακτινοβολία μικροκυμάτων, συνήθως συχνότητας 2,45 Ghz (που αντιστοιχεί σε μήκος κύματος 12,24 εκατοστών), πάνω στα τρόφιμα. Η ακτινοβολία μικροκυμάτων βρίσκεται ακριβώς πριν το υπέρυθρο φάσμα ακτινοβολίας (μετά το υπέρυθρο ακολουθεί το ορατό φως). Το νερό, το λίπος και άλλες ουσίες απορροφούν ενέργεια από την ακτινοβολία μικροκυμάτων με μία διαδικασία που ονομάζεται διηλεκτρική θέρμανση.

Ø Τρόπος λειτουργίας (Εικόνα 2)

 Ο φούρνος αποτελείται από το τμήμα ελέγχου και το τμήμα υψηλής τάσεως. Το τμήμα ελέγχου αποτελείτε από ένα χρονόμετρο, ένα σύστημα που ελέγχει την παραγωγή δύναμης και τις διάφορες διασυνδεδεμένες συσκευές και συσκευές προστασίας. Ενώ το τμήμα ελέγχου αποτελείτε από τον Μ/Σ υψηλής τάσης και το μάγνητρο. Η ηλεκτρική ενέργεια από την πρίζα μέσω του καλωδίου εισέρχεται στο φούρνο μικροκυμάτων μέσω μιας σειράς κυκλωμάτων προστασίας και ασφάλειας. Αυτά τα κυκλώματα περιλαμβάνουν διάφορες ασφάλειες και θερμικές προστασίες που σχεδιάζονται για να απενεργοποιήσουν το φούρνο σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή εάν υπερθερμανθεί. Εάν όλα τα συστήματα είναι κανονικά η ηλεκτρική ενέργεια περνά μέσα στα αλληλοσυνδεόμενα κυκλώματα και χρονόμετρα. Η πόρτα του φούρνου λειτουργεί σαν διακόπτης. Έτσι όταν κλείσει, μια ηλεκτρική πορεία δημιουργείται μέσω μιας σειράς αλληλοσυνδεόμενων διακοπτών. Η ρύθμιση του χρονομέτρου παρατείνει την ηλεκτρική πορεία στα κυκλώματα ελέγχου. Γενικά το σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει είτε έναν ηλεκτρομηχανικό ηλεκτρονόμο είτε έναν ηλεκτρονικό διακόπτη αποκαλούμενο triac. Διαβάζοντας ότι όλα τα συστήματα είναι έτοιμα, το κύκλωμα ελέγχου παράγει ένα σήμα που αναγκάζει τον ηλεκτρονόμο ή το triac να ενεργοποιηθεί, με αυτόν τον τρόπο παράγει μια πορεία τάσης στον Μ/Σ υψηλής τάσης. Στο τμήμα υψηλής τάσης βρίσκεται ο Μ/Σ υψηλής τάσης μαζί με μια ειδική δίοδο και ειδική συνδεσμολογία πυκνωτών που χρησιμεύουν στο να αυξήσουν την οικιακή τάση των 230V σε υψηλή τάση περίπου των 3000V. Αυτή είναι η καταλληλότερη τάση για να λειτουργήσει η καρδιά του φούρνου που είναι το μάγνητρο. Το μάγνητρο είναι το εξάρτημα του φούρνου που κάνει όλη την δουλεία. Δηλαδή μετατρέπει την υψηλή τάση σε κύματα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Μετά η ενέργεια μικροκυμάτων διαβιβάζεται σε ένα κανάλι μετάλλων που ονομάζεται κυματοδηγός ο οποίος τροφοδοτεί την ενέργεια στην περιοχή του μαγειρέματος όπου αντιμετωπίζει τις αργά κινούμενες λεπίδες (αναδευτήρας). Ο σκοπός του είναι να διασκορπίσει ομοιόμορφα την ενέργεια μικροκυμάτων σε όλες τις περιοχές του θαλάμου μαγειρέματος. Μερικά κύματα πηγαίνουν άμεσα προς τα τρόφιμα, άλλα αναπηδούν από τους μεταλλικούς τοίχους και το δάπεδο και χάρη στο ειδικό μεταλλικό πλέγμα, τα μικροκύματα απεικονίζουν στην πόρτα. Έτσι η ενέργεια των μικροκυμάτων φτάνει σε όλες τις επιφάνειες των τροφίμων από κάθε κατεύθυνση. Για να μην διαρεύσουν τα μικροκύματα από τον φούρνο, περικλείεται το μέρος όπου κυκλοφορούν αυτά και βρίσκεται και το φαγητό, από ένα ισχυρό μεταλλικό κουτί. Αυτό προστατεύει πολύ καλά και απλά δημιουργεί ανακλάσεις των μικροκυμάτων, χωρίς αυτά να εισχωρούν μέσα του και να βγαίνουν απ’ έξω (Εικόνα 3). Όλη η ενέργεια μικροκυμάτων παραμένει μέσα στο χώρο μαγειρέματος. Όταν η πόρτα ανοίξει ή το χρονόμετρο φτάσει στο μηδέν η ενέργεια μικροκυμάτων σταματά. Από τη στιγμή που θα κλείσουμε τον φούρνο, τελειώνουν όλα, είναι μετά 100% ασφαλές να τον ανοίξουμε. Δεν μένει δηλαδή ακτινοβολία που μπορεί να εκτεθούμε, ή κάτι τέτοιο. Απλά όλη η δουλειά γίνεται όσο λειτουργεί, και είναι πολύ επικίνδυνο να τον ανοίξουμε γιατί θα ακτινοβολιστούμε από τα μικροκύματα και θα πάθουμε ζημιά στον οργανισμό μας.
Εικόνα 2

Εικόνα 3


Ø Το μάγνητρο (Εικόνα 4)

 Όπως είπαμε και παραπάνω το μάγνητρο είναι το βασικό κομμάτι του φούρνου μικροκυμάτων, το οποίο μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αλλά πως το κάνει? Το μάγνητρο είναι μια ηλεκτρονική λυχνία κενού, κατάλληλη να παράγει ηλεκτρομαγνητικά κύματα πολύ υψηλής συχνότητας συνεχώς ή κατά παλμούς· χρησιμοποιείται επίσης ως ενισχυτική διάταξη ισχύος.Κατασκευάστηκε το 1921 από τον Αμερικανό φυσικό και μηχανικό Άλμπερτ Γουάλας Χαλ και από τότε υπέστη αρκετές βελτιώσεις. Το μάγνητρο σήμερα παρουσιάζεται, γενικά, σε κυλινδρική μορφή με μια πηγή ηλεκτρονίων (κάθοδο) κατά μήκος του άξονα του κυλίνδρου και με μια άνοδο, επίσης κυλινδρικής μορφής, ομοαξονική προς την κάθοδο, που απέχει κατά ορισμένη απόσταση από αυτήν. Το εσωτερικό τοίχωμα της ανόδου διακόπτεται από μια σειρά σχισμών ποικίλης μορφής, που συμπεριφέρονται ως κοιλότητες-αντηχεία. Ολόκληρο το σύστημα περιέχεται σε έναν θάλαμο κενού.Κατά τη λειτουργία του μάγνητρου εφαρμόζεται ένα ακτινικό ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ καθόδου και ανόδου, παράλληλο προς τον άξονα του κυλίνδρου (δηλαδή κάθετο προς το επίπεδο μετακίνησης των ηλεκτρονίων) το οποίο παράγεται από έναν μαγνήτη τοποθετημένο εξωτερικά του κυλίνδρου. Από τη συνδυασμένη δράση των δύο πεδίων, τα ηλεκτρόνια διαγράφουν σπειροειδείς τροχιές. Πράγματι, μόνο το ακτινικό ηλεκτρικό πεδίο θα προκαλούσε μια ευθύγραμμη κίνηση των ηλεκτρονίων από την κάθοδο προς την άνοδο, ενώ μόνο το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο μια κυκλική κίνηση σε αυτά. Τελικά η ακτινοβολία που εκπέμπεται έχει συχνότητα ίση με τη συχνότητα της κυκλικής κίνησης των ηλεκτρονίων. Το ηλεκτρικό εκείνο πεδίο που εναλλάσσεται ανάμεσα στις παρειές των σχισμών επιδρά επί της καμπύλωσης των τροχιών, αφαιρώντας ή προσθέτοντας ενέργεια στα ηλεκτρόνια που εμφανίζονται από αυτές τις σχισμές. Από αυτό προκύπτουν στάσιμες ταλαντώσεις, που καθορίζουν κατάλληλα τις διαφορές φάσης των τάσεων στις διάφορες σχισμές, σχετικά με τους χρόνους διέλευσης των ηλεκτρονίων μπροστά από αυτές. Οι παραγόμενες ταλαντώσεις λαμβάνονται γενικά από μία από αυτές τις σχισμές. Η απόδοση της λυχνίας είναι αρκετά υψηλή και η ισχύς που επιτυγχάνεται είναι της τάξης του κιλοβάτ, υπό συνεχή λειτουργία, και της τάξης του μεγαβάτ (τιμές κορυφής), όταν αυτή λειτουργεί κατά παλμούς. Η διάρκεια αυτών των παλμών είναι βραχύτατη, της τάξης του μικροδευτερολέπτου, με ρυθμό χιλίων και περισσότερων παλμών ανά δευτερόλεπτο. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το μάγνητρο ιδεώδη γεννήτρια ταλαντώσεων υψηλής συχνότητας για το ραντάρ, καθώς και για τη συνηθισμένη πηγή ακτινοβολίας στους φούρνους μικροκυμάτων. Για τη χρησιμοποίηση του μάγνητρου ως ενισχυτικής διάταξης προβλέπεται ακόμα μια διάταξη εισόδου του προς ενίσχυση σήματος.

Εικόνα 4

Ø Πως το φαγητό ζεσταίνετε?

 Το φαγητό μας περιέχει ένα μεγάλο ποσοστό νερού, τα μόρια του οποίου συντονίζονται με τις αλλαγές που γίνονται στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των μικροκυμάτων. Τα μόρια περιστρέφονται, (2,5 δισεκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο) και εξαιτίας της τριβής που αναπτύσσεται, προκαλείται αύξηση της θερμότητας που μεταφέρεται και στα υπόλοιπα μόρια του φαγητού. (Εικόνα 5). Τα κύματα σε αυτήν τη συχνότητα απορροφώνται από το νερό, τα λίπη και τα σάκχαρα ενώ, δεν απορροφώνται από τα περισσότερα πλαστικά, το γυαλί και τα κεραμικά. Γι’ αυτό τα σκεύη δε θερμαίνονται τόσο, όσο το φαγητό που περιέχουν. Ο λόγος που ένας φούρνος μικροκυμάτων ζεσταίνει ένα φαγητό πολύ γρηγορότερα από ένα συμβατικό φούρνο είναι ότι θερμαίνει ταυτόχρονα το εξωτερικό και το εσωτερικό του. Αντίθετα, ο κλασικός φούρνος θερμαίνει αρχικά την επιφάνεια του φαγητού και σταδιακά η θερμότητα προχωρεί προς το κέντρο του.


Εικόνα 5

Ø Πλεονεκτήματα των φούρνων μικροκυμάτων

· Γρήγορο ζέσταμα
H ταχύτητα αποτελεί αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των φούρνων μικροκυμάτων. Έχουν τη δυνατότητα να ξεπαγώσουν, να ζεστάνουν και να ψήσουν οποιοδήποτε φαγητό σε χρόνο-ρεκόρ.
· Διατήρηση των θρεπτικών συστατικών των τροφών
H χρήση του φούρνου μικροκυμάτων δεν μειώνει τη διατροφική αξία των φαγητών σε σχέση με το συμβατικό μαγείρεμα. Mάλιστα, φαγητά μαγειρεμένα με μικροκύματα μπορεί να κρατήσουν περισσότερες από τις βιταμίνες, τα ανόργανα στοιχεία και άλλα θρεπτικά συστατικά, σε σχέση με τις τροφές που ετοιμάζονται με βρασμό. Αυτό συμβαίνει επειδή κατά το μαγείρεμα ενός φαγητού οι τυχόν αλλαγές στη χημική σύσταση των συστατικών του απαιτούν κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνουν. Οπότε η γρήγορη και ήπια θέρμανση των φαγητών, λόγω της απορρόφησης μικροκυμάτων, περιορίζει χρονικά και τις χημικές αντιδράσεις, που ενδεχομένως θα προκαλούσαν αυξημένες καταστροφές των βιταμινών και των ιχνοστοιχείων. Έτσι, τα φαγητά που ψήνονται στο φούρνο μικροκυμάτων με γρήγορη άνοδο της θερμοκρασίας διατηρούν περισσότερα θρεπτικά συστατικά σε σύγκριση με τα φαγητά που σιγοβράζουν για πολλή ώρα.
· Καταπολέμηση των μικροβίων
Τα μικρόβια πολλαπλασιάζονται σε θερμοκρασίες από 5-60oC, αλλά ταυτόχρονα χρειάζονται και χρόνο για να αναπτυχθούν. Oι φούρνοι μικροκυμάτων επιτρέπουν το ξεπάγωμα και το μαγείρεμα σε πολύ σύντομο διάστημα, και έτσι, παρόλο που λόγω θερμοκρασίας θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μικρόβια, δεν τους δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για πολλαπλασιασμό.

Ø Μειονεκτήματα των φούρνων μικροκυμάτων

 Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μειονεκτήματα στους φούρνους αυτούς. Πρόβλημα μπορεί να προκληθεί μόνο από απροσεξία (π.χ εγκαύματα) ή αν ο φούρνος είναι ελαττωματικός (π.χ αν δεν κλείνει η πόρτα καλά και έχουμε διαρροή ακτινοβολίας).

Ø Ασφαλή λειτουργία φούρνου μικροκυμάτων

 Ωστόσο μπορούμε να ακολουθήσουμε κάποιες συμβουλές για πιο ασφαλή χρήση του φούρνου μικροκυμάτων.
1) Ποτέ δεν ανάβουμε το φούρνο μας όταν είναι άδειος, γιατί τότε η ενέργεια του μικροκύματος μπορεί να καταστρέψει το μάγνητρον.
2) Μη χρησιμοποιείτε σκεύη μεταλλικά γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως μπορεί να μας χαλάσει ο φούρνος ή ακόμα και να εκραγεί.
3) Δεν ανάβουμε το φούρνο όταν η πόρτα του είναι χαλασμένη ή βρώμικη γιατί τότε η ενέργεια των μικροκυμάτων φεύγει. Αν πάλι η πόρτα έχει πάθει μια οποιαδήποτε ζημιά τότε ο κατασκευαστής της μπορεί να μας την αντικαταστήσει.
4) Όταν έχουμε το φούρνο αναμμένο να μην βάζουμε ποτέ στο κρέας θερμόμετρο γιατί τα περισσότερα έχουν μέταλλο. Υπάρχουν ειδικά θερμόμετρα του κρέατος που είναι κατάλληλα γι` αυτές τις συσκευές.
5) Όταν ζεσταίνουμε διάφορα υγρά, πρέπει να τα έχουμε προηγουμένως ανακατέψει. Έτσι ο αέρας που υπάρχει πηγαίνει παντού και διαλύεται η κρούστα που έχει πιάσει (όπως συμβαίνει στις σούπες). Κάνοντας αυτά δεν πρόκειται να μας χυθούν.
6) Δεν ψήνουμε πατάτες, ντομάτες ή μήλα εκτός και αν τα έχουμε τρυπήσει. Όλα τα φρούτα και τα λαχανικά που έχουν εξωτερική φλούδα ή κάποια μεμβράνη πρέπει οπωσδήποτε να τα τρυπάμε ώστε να μπορεί να φύγει ο ατμός όταν ψήνονται.
7) Για τον ίδιο λόγο δεν βάζουμε αυγά με το τσόφλι τους στο φούρνο μικροκυμάτων, γιατί μπορεί να εκραγούν.
8) Μη μαγειρεύουμε τα λαχανικά μέσα σε πλαστική σακούλα ή σε αεροστεγές μπολ εκτός και αν τους έχουμε ανοίξει μερικές τρύπες.
9) Δεν μαγειρεύουμε σε σκεύη που κλείνουμε όπως ορισμένες φιάλες ποτών ή του λαδιού.
10) Δεν προσπαθούμε ποτέ να τον επισκευάσουμε μόνοι μας.

11) Δεν τοποθετούμε ηλεκτρονικές συσκευές μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων (όπως κινητά τηλέφωνα π.χ.) για να τα στεγνώσουμε. Τα μικροκύματα θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στα τσιπάκια σιλικόνης.

Πηγή: Είναι δική μου εργασία στο μάθημα ηλεκτροτεχνικών εφαρμογών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου